2008

JURYRAPPORT 2008

Voor de derde keer reikt deze jury de RD Persprijs uit. Twaalf inzendingen mochten we tegemoet zien; een mooi aantal. We zijn ook blij met de variëteit van de inzendingen: journalistieke producten uit de Nederlandse editie van een Turkse krant, uit een Rotterdams tijdschrift, een maandblad en het regionale katern van een landelijk dagblad, en verder een televisiedocumentaire, een fotoboek en een reportage van een regionale televisiezender.

Ook de onderwerpen liepen zeer uiteen. Wij bogen ons over het integratievraagstuk, segregatie binnen het onderwijs, de wereld van de geneeskunst, vastgoedfraude, de harde kern van Feyenoord, het eeuwfeest van Feyenoord, kinderen van bekende Rotterdammers, de Ramadan, de kwaliteit van leven in Rotterdamse binnenstadswijken, machtsmisbruik bij een afvalverwerker, en de belevenissen van een vroedvrouw in Rotterdamse achterstandswijken.

Die enorme variëteit maakte het lezen tot een groot plezier, maar het jureren werd er niet gemakkelijker van. Soms kregen we het gevoel dat we appels met peren moesten vergelijken. Gelukkig hadden we houvast aan onze strenge criteria.

Hoe ziet onze meetlat eruit? We gaven elke inzending een score op de volgende punten: zorgvuldigheid en nauwgezetheid, nieuwswaarde en Rotterdamse impact, toegankelijkheid en duidelijkheid, originaliteit en creativiteit en algemene journalistieke en redactionele kwaliteit.

 

Veel inzendingen van dit jaar hadden een opvallend hoge kwaliteit. Dat stemde ons positief. Want deze veranderlijke tijden, waarin ogenschijnlijk onaantastbare instituten en zelfs complete naties wankelen, vragen om een sterke, onafhankelijke pers. En om kritische journalisten, die helpen om grote en kleine gebeurtenissen te duiden.

Dankzij de hoge kwaliteit van de inzendingen hebben we lang moeten discussiëren voordat we kwamen tot de drie uiteindelijke genomineerden en de winnaar.

 

Voordat we naar de genomineerden gaan, willen we een eervolle vermelding doen. Die gaat naar AD Rotterdams Dagblad.Dit dagblad zond een aantal werken in. Al lezend raakten wij onder de indruk van de manier waarop deze krant, in een tijd waarin de oplages van dagbladen onder druk staan, naar nieuwe wegen zoekt om lezers te boeien en aan zich te binden. AD Rotterdams Dagblad roert zich in de leefomgeving van zijn lezers en weet op een creatieve, aansprekende manier te duiden wat daar gebeurt. De jury is daarvan onder de indruk. Hulde!

 

Dan de genomineerden. <!–[if !vml]–><!–[endif]–>Dit zijn Anja Vink, voor haar artikel ‘Tweedeling in het Nederlandse onderwijssysteem’ dat verscheen in het maandblad M van NRC Handelsblad; de ‘Pension’-serie van AD Rotterdams Dagblad, waarin een groep verslaggevers de kwaliteit van leven in de binnenstadswijken van Rotterdam peilt; en het fotoboek ‘Kameraden - beeld van de harde kern van Feyenoord’ van Kees Spruijt. Deze fotograaf brengt de liefde voor de club én het dagelijks leven van de harde kern van supporters in beeld.

 

Ik zal kort ingaan op de drie genomineerde werken.

‘Tweedeling in het Nederlandse onderwijssysteem’, het artikel van Anja Vink, vonden wij een intelligent en goed doorwrocht artikel. De journalist heeft veel moeite gedaan om alle feiten op een rij te krijgen en zo een compleet beeld neer te zetten van de segregatie binnen de vmbo’s. Waarbij we opmerken dat die segregatie eerder een randstedelijk of nationaal-, dan een Rotterdams verschijnsel is. Het artikel is hier en daar wat wijdlopig. Maar we krijgen wel een compleet beeld van een belangrijk probleem, dat doorgaans veel schetsmatiger aan bod komt.

 

De ‘Pension’-serie van AD Rotterdams Dagblad vonden wij een echte eye-opener. Door een reeks verslaggevers een week lang in verschillende wijken te laten wonen en hun ervaringen in dagboekvorm te laten optekenen, ontstaat een goed beeld van hoe het er in die wijken aan toe gaat. De krant kruipt op deze manier dicht op een grote vraag in Rotterdam: hoe leefbaar zijn de oude wijken? Vooral de bijdrages van verslaggever Wessel Penning maakten indruk. Als geheel komt deze productie echt tot leven en de impressies blijven je na lezing nog lang bij.

 

Tenslotte het fotoboek ‘Kameraden- beeld van de harde kern van Feyenoord’ van fotograaf Kees Spruijt. Dit boek legt een moeilijk toegankelijk milieu vast dat is verweven met het Rotterdam van vandaag. Wellicht heeft het boek daardoor ook een zekere geschiedkundige waarde. De jury prijst de prachtige foto’s. Om deze te kunnen maken, heeft de fotograaf zich met veel geduld moeten binnenwerken in de harde kern van Feyenoord-supporters. Het resultaat mag er zijn: een reeks foto’s die zowel journalistiek als artistiek waardevol is.

Dan nu eindelijk de winnaar. Uit de drie uitstekende genomineerde producties heeft de jury uiteindelijk gekozen voor één winnaar. Degene die naar huis gaat met de RD Persprijs 2008 is:

 

Kees Spruijt, de maker van ‘Kameraden’.

 

 

Rotterdam, 29 oktober 2008

Sandra den Hamer (voorzitter), Marijke Nijboer, Wim van Krimpen, Henk Dam, Henk Brons – jury RD Persprijs 2008

 

Hieronder een aantal foto’s uit het boek van de prijswinnaar: