Reglement

Reglement jury Persprijs Rotterdam

 

1. De Persprijs Rotterdam heeft conform de statuten van de organiserende Stichting RD Persprijs ten doel het manifest maken, verhelderen en versterken van de plaats van de journalistiek in het maatschappelijk leven en het bevorderen van een betere journalistiek in het algemeen en in het bijzonder voor het gebied waarvoor Rotterdam als economisch, cultureel en verzorgend centrum fungeert.

 

2. De stichting zal de prijs onder de aandacht brengen van betrokken journalistieke organisaties en oproepen voor inzendingen uit een 12 maandsperiode van 1 september tot en met 31 augustus. De prijs is bestemd voor prestaties die journalistiek van aard zijn, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende mediavormen.

 

3. De inzendingen worden beoordeeld door een jury die een onafhankelijk professioneel oordeel kan uitspreken. De jury is hiertoe breed samengesteld. Naast deskundigheid op mediagebied is ook betrokkenheid bij en kennis van de Rotterdamse samenleving een vereiste.

 

4. Inzendingen kunnen worden gedaan door de makers en/of door de betreffende media. Daarnaast kunnen individuele juryleden zelf een voordracht doen. De auteursrechthebbenden dienen toe te stemmen in herpublicatie van de inzending.

 

5. De inzendingen worden beoordeeld op grond van criteria als (regionale) maatschappelijke betekenis, originaliteit, actualiteit, toegankelijkheid en duidelijkheid, exclusiviteit en impact, zorgvuldigheid en nauwgezetheid.

 

6. De jury bepaalt met dit reglement als uitgangspunt haar eigen criteria en werkwijze.

 

7. Het oordeel van de jury wordt verwoord door de voorzitter, die bij staking van de stemmen een doorslaggevende stem heeft.