Inzenden

INZENDEN VOOR 15-9-2019

De Persprijs Rotterdam wordt dit najaar 2019 voor de veertiende keer uitgereikt. Voor de winnaar van deze Rotterdamse mediaonderscheiding is een geldbedrag beschikbaar plus een symbolisch ereblijk in de vorm van een object van glaskunstenaar Ming Hou Chen. Dag- en weekbladjournalisten in én buiten Rotterdam, maar ook zij die werken voor een omroep, fotografen, internetredacteuren en vormgevers kunnen in aanmerking komen voor de Persprijs Rotterdam.

De onafhankelijke Stichting RD Persprijs, initiatiefnemer van de prijs, is in september 2005 opgericht en beheert een fonds dat beschikbaar kwam door de fusie van Rotterdams Dagblad met het AD. Met deze prijs wil de stichting de journalistieke kwaliteit bevorderen, waarbij Rotterdam centraal staat. Het stichtingsbestuur nodigt een ieder van harte uit mee te dingen naar deze onderscheiding en roept hoofdredacties op werk van redactieleden voor te dragen.

Voor de Persprijs Rotterdam 2019 komt journalistiek werk in aanmerking dat is gepubliceerd tussen 1 september 2018 en 1 september 2019. Voorgedragen producties (artikelen, artikelenseries, rtv-reportages, fotoreportages, boeken etc) moeten in zesvoud worden ingestuurd.

Inzendingen kunnen worden gedaan door de makers en/of door de betreffende media, maar ook individuele juryleden kunnen een voordracht doen. Inzenders/auteursrechthebbenden dienen toe te stemmen in eventuele herpublicatie van hun inzending.

De inzendingen worden beoordeeld door een jury die conform de statuten door het bestuur van de Stichting RD Persprijs is benoemd. De jury bestaat uit:

- Inez Weski, strafpleiter;

- Maria Heiden, oud-boekhandelaar;

- Cees van der Wel, journalist, voorheen RTV Rijnmond;

- Kees Weeda, oud-secretaris Raad voor Cultuur;

- Henk Dam, oud-hoofdredacteur/directeur van de GPD.

Inzendingen moeten uiterlijk 15 september 2019 binnen zijn. Het materiaal moet worden geadresseerd aan:

Persprijs Rotterdam

p/a Molenlaan 129

3055 EK Rotterdam

of mail: info@rdpersprijs.nl

De Persprijs Rotterdam 2019 zal eind oktober/begin november 2019 worden uitgereikt in congres- en debatcentrum Arminius in Rotterdam.

(voor meer informatie: Leo Pronk, voorzitter Stichting RD Persprijs, 06 55815242)——–——————————-