Doel

De Persprijs Rotterdam is een initiatief van de stichting RD Persprijs.

De doelstelling van de Stichting RD Persprijs (de stichting) is het manifest maken, verhelderen en versterken van de plaats van de journalistiek in het maatschappelijk leven en het bevorderen van een betere journalistiek in het algemeen en in het bijzonder in het gebied waarvoor Rotterdam als economisch, cultureel en verzorgend centrum fungeert. (artikel 3 lid 1 van de statuten).

 

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

- het zo mogelijk een maal per kalenderjaar bekronen – door het toekennen van een geldprijs, eventueel gepaard gaande met het toekennen van een ereblijk met symboolwaarde – of stimuleren door het toekennen van geldelijke steun – van door een journalist in geschreven of gesproken woord of andere audiovisuele vorm ontwikkelde activiteit of verschenen publicatie.

De hoogte van de geldprijs wordt jaarlijks door het bestuur van de stichting vastgesteld.

De toekenning van de prijs geschiedt door een door het bestuur in te stellen jury.

- alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn.

- het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn. (artikel 3 lid 2 van de statuten)