2007

JURYRAPPORT 2007

 

De tweede jaargang van de RD Persprijs heeft acht inzendingen opgeleverd. Dat zijn er wat minder dat vorig jaar. Dit jaar lag de kwaliteit van een aantal inzendingen echter op een zeer goed niveau en scoorden diverse producties hoge cijfers op verschillende criteria. Daardoor had de jury er een harde dobber aan om uiteindelijk tot slechts drie genomineerden te komen. En ook uit die drie kwam pas na stevige discussie een winnaar naar voren.

Het is een luxe probleem dat de jury graag tackelt. Wij zien graag kwaliteit binnen de journalistiek. Anno 2007 worden er hoge eisen gesteld aan het vakmanschap van journalisten. Media vechten om de aandacht van de gehaaste maar zeer mondige en interactieve consument. Gratis dagbladen, nieuwe digitale media, YouTube, iedereen zijn eigen weblog. Juist in een tijd waarin we worden overvoerd met informatie is betrouwbaar redigeren, selecteren en presenteren essentieel. Professionele journalistiek vraagt natuurlijk veel meer dan behendigheid in het rangschikken van feiten en feitjes. Het vergt meer dan kennis: het eist bovenal wijsheid.

Dit jaar ontvingen wij inzendingen van een televisie-actualiteitenrubriek, een tijdschrift, een gratis krant en twee dagbladen. Een van die dagbladen stuurde meerdere inzendingen in. Wij doen graag een oproep aan andere media om volgend jaar vooral ook mee te dingen naar de RD Persprijs. Wij hopen in 2008 weer inzendingen van regionale zenders te begroeten. En wie weet dingen er dan ook internetjournalisten mee.

Waar hebben wij de inzendingen op beoordeeld? Uiteraard moest het journalistieke product een link hebben met Rotterdam of groot-Rotterdam. Daarnaast hebben wij gekeken naar de actualiteit, exclusiviteit en impact van het werk. Verder speelden mee de originaliteit, creativiteit, toegankelijkheid, duidelijkheid en de zorgvuldigheid waarmee het product was gemaakt.

U begrijpt: de beoordeling was een hele klus. En die constatering mag door de inzenders worden opgevat als een stevig compliment.

Voordat we naar de genomineerden gaan, wil ik een eervolle vermelding maken. De jury was namelijk zeer gecharmeerd van de fotografie door Jochem Wijnands bij het artikel in National Geographic over de haven van Rotterdam. De jury is onder de indruk van de zeggingskracht en schoonheid van deze foto’s.

Dan op naar de genomineerden. Uiteindelijk selecteerde de jury drie inzendingen:

- Dossier Blunderput’, een serie artikelen door Nico de Vries en Dénis van Vliet van AD Rotterdams Dagblad, over de grote problemen bij de bouw van de Museumparkgarage.

- ‘Rotterdam zet dropouts weer op juiste spoor’, een documentaire door Marcel Hammink van NOVA over de aanpak van de ‘verloren generatie’ jongeren die vroegtijdig school verlaat en geen werk heeft.

- En: ‘Het mixt niet meer’, een artikel door Wim de Jong in Volkskrant Magazine, over de hoogtijdagen en neergang van uitgaansgelegenheid Now & Wow, en parallel daaraan de spaak lopende onderlinge integratie van jongerengroepen.

Ik ga iets dieper in op deze inzendingen.

Dossier Blunderput van AD Rotterdams Dagblad verraste de jury door de kracht en compleetheid van het dossier. De impact en actualiteit zijn duidelijk: de verspilling van een grote hoeveelheid overheidsgeld. Dat bij de besluitvorming bepaalde cruciale en beschikbare informatie niet op tafel kwam, maakt dit dossier des te sterker. Ook fotograaf Jaap Rozema en de graphicsredactie van AD Rotterdams Dagblad verdienen naar ons inzicht lof voor deze serie.

‘Rotterdam zet dropouts weer op juiste spoor’ van NOVA vond de jury een knap gemaakte productie, die in negen minuten een toch heel compleet beeld geeft van de problematiek van deze groep. De opbouw is logisch, de beeldtaal pakkend en de jongeren worden op kleurrijke, maar respectvolle wijze neergezet. De benadering van dit onderwerp via de verschillende individuen trekt de kijker het verhaal binnen. De documentaire toont de typisch Rotterdamse aanpak van een maatschappelijk probleem.

‘Het mixt niet meer’ van Volkskrant Magazine is een pakkend geschreven verhaal over hoe in jongerenstad Rotterdam uiteenlopende jeugdculturen eerst vreedzaam naast elkaar bestonden en elkaar inspireerden, en daarna uit elkaar groeiden. De productie legt een vinger aan de pols van de integratie onder jongeren. Het artikel heeft onder beleidsmakers en in andere kringen rond de jeugd een zekere impact gehad.

Dan nu eindelijk de winnaar. Uit de drie uitstekende genomineerde producties heeft de jury uiteindelijk gekozen voor één winnaar. Degene die naar huis gaat met de RD Persprijs 2007 is:

Marcel Hammink van NOVA.

 

Rotterdam, 31 oktober 2007

Sandra den Hamer (voorzitter), Marijke Nijboer, Wim van Krimpen, Henk Brons en Jan Prins – jury RD Persprijs 2007