2009

JURYRAPPORT 2009

 

De vierde editie van de RD Persprijs heeft een stroom aan inzendingen losgemaakt; het grootste aantal tot nu toe. De jury vat dit op als een teken dat deze Rotterdamse onderscheiding zich een plek heeft verworven in de mediawereld. Zeventien inzendingen mochten we binnen de gestelde termijn ontvangen, waarvan een groot aantal van uitstekende kwaliteit.

 

Dit jaar bestond onze oogst uit vijf tijdschriftartikelen, een televisiereportage, één artikel en drie series artikelen uit een dagblad, twee radioprogramma’s, een verzameling columns uit een dagblad, en vier artikelen uit een wekelijkse krant.

 

De inzendingen tonen Rotterdam als leverancier van een waaier aan nieuws en journalistieke inspiratie. Wij lazen over, en luisterden en keken naar onderwerpen als het opkrabbelen van een wijk onder druk, het leed van de slachtoffers van vrouwenhandel, de spraakverwarring tussen Marokkaanse jongens en autochtone stadsgenoten, het heimwee naar Rotterdam van een fabuleuze oud-voetballer, een portret van een bekende Rotterdamse muzikant en de vechtpartij op het Hoekse strand.

 

Een metropool als Rotterdam vraagt om wakkere, goed functionerende media. Wij zijn ons bewust van de moeilijke fase die veel media momenteel doormaken. Ontlezing, de dominantie van internet en het wegblijven van adverteerders maken het steeds moeilijker om overeind te blijven. Tegelijkertijd wordt er gezocht naar een nieuwe manier om jonge en allochtone nieuwsconsumenten te trekken en te binden. Wij wensen alle nieuwsleveranciers hierbij veel inspiratie en hopen dat zij sterker uit deze strijd zullen komen. Aan de talenten van hun verslaggevers zal het niet liggen, dat kunnen wij met de hand op het hart zeggen. 

 

Wij hebben alle inzendingen beoordeeld op onze vaste criteria: zorgvuldigheid en nauwgezetheid, nieuwswaarde en Rotterdamse impact, toegankelijkheid en duidelijkheid, originaliteit en creativiteit en algemene journalistieke en redactionele kwaliteit. De voorzitter van de jury, die vanwege zijn vorige functie het onderwerp was van een aantal inzendingen, heeft zich bij de beoordeling van deze specifieke producten afzijdig gehouden.

 

We verkeerden dit jaar in de luxe, maar ook lastige positie dat veel producties boven het maaiveld uitstaken. Dat heeft ons doen besluiten tot een andere werkwijze. Tot nu toe hebben wij steeds drie inzendingen genomineerd, en daar één winnaar uit gekozen. De laatste twee jaren hebben wij daarnaast ook een eervolle vermelding gedaan.

 

Dit jaar dragen wij vijf uitstekende genomineerden voor. En uit hun midden komt één winnaar naar voren.

 

Graag vertel ik u kort iets over de vijf genomineerden. Ik noem ze in alfabetische volgorde.

 

Allereerst Wierd Duk met zijn artikel in Elsevier over de opleving van Spangen. Een compleet, rijk, maar ook genuanceerd portret van een wijk die het lang moeilijk heeft gehad, en die nu voorzichtig begint op te krabbelen. Een verhaal dat leest als een trein en je achterlaat met het gevoel dat je helemaal bent bijgepraat.

 

Vervolgens: Hans Maas met een verzameling columns die zijn gepubliceerd in AD Rotterdams Dagblad. Beeldschone miniatuurtjes, rechtstreeks vanuit Rotterdam West, over Rotterdamse mensen en thema’s. Heel menselijk en slim opgeschreven, vanuit een volstrekt eigen visie en gerijpte journalistieke ervaring.

 

Dan: een Redactieteam van AD Rotterdams Dagblad met een serie artikelen over het door de krant zelf georganiseerde burgemeestersreferendum. Een eigenzinnige actie die een buitengewoon informatieve serie artikelen opleverde. Een krachtsinspanning waarbij een enorm team was betrokken, en die ongetwijfeld de kloof tussen burger en politiek een stukje heeft gedicht.

 

Ook genomineerd: Roland Vonk van Radio Rijnmond met een item van zijn programma Archief Rijnmond over de zanger Hans Jongeleen, alias Mooie Hans. Een menselijk, ontroerend portret van een typisch Rotterdamse artiest die terugblikt op zijn gloriedagen en zwaar door alcohol getekende leven.

 

Tenslotte: John Wanders met zijn Volkskrant-artikel ‘Hoe de keus op Aboutaleb viel’. Deze productie maakt duidelijk hoe cruciaal een goed netwerk is wanneer je als journalist nieuws boven water wilt krijgen. Een knappe reconstructie van een proces dat Rotterdam destijds volledig in z’n ban had.

 

Vijf fantastische producten, waarvan er maar één kan winnen. Ik houd u niet langer in spanning. De jury stemde unaniem voor deze winnaar. Waarbij wij niet alleen vielen voor de nieuwswaarde en de originele aanpak, maar ook voor de hartstocht waarmee werd gezocht naar een nieuwe manier van journalistiek bedrijven, van lezers binnenhalen, van politiek spannend maken en dicht bij de mensen brengen. Dames en heren, de winnaar van de RD Persprijs 2009:

 

Het Redactieteam van AD Rotterdams Dagblad!

 

 

 

Rotterdam, 28 oktober 2009

 

Ivo Opstelten (voorzitter), Marijke Nijboer, Henk Brons, Henk Dam, Wim van Krimpen – jury RD Persprijs 2009