2012


Juryrapport 2012

De jury van de Persprijs Rotterdam had dit jaar vooral veel te lezen. Van de 17 inzendingen – vergeleken met de zes eerdere edities een goed gemiddelde – betroffen er 14 gedrukte media, en ging het in één geval om een combinatie van boek en dvd. Daarnaast werd een fotoreportage ingezonden en een tv-programma.

In voorgaande jaren was het aandeel van de media die zich niet primair met het geschreven woord bezighouden doorgaans hoger. Graag roept de jury de makers van audiovisuele en digitale producties en zeker ook de bedenkers van transmediale experimenten op om bij volgende edities van de Persprijs Rotterdam weer massaal in te zenden zodat het brede karakter van de prijs behouden blijft.

De jury had overigens inhoudelijk gezien helemaal niets te klagen over de inzendingen. Tal van zeer verschillende onderwerpen, zeer verschillend benaderd, passeerden de revue. Van de vreugde van het café-leven via het wel en wee van Feijenoord en de belevenissen van de oer-Rotterdamse dichter Jules Deelder in Colombia tot het ook in Rotterdam steeds meer terrein winnende “guerilla gardening”, het kwam allemaal aan bod.

Het is voor de juryleden, die allen een sterke band met Rotterdam hebben, verheugend om te zien hoe veel nieuwe ontwikkelingen, nieuwe ideeën en nieuwe activiteiten elk jaar weer door creatieve en vasthoudende journalisten worden gesignaleerd. Zoals een van de juryleden opmerkte: “Nu denk ik toch dat ik Rotterdam goed volg, maar ik kom in de inzendingen steeds weer zaken tegen die me kennelijk zijn ontgaan.”

Bij de inzendingen vielen een paar grotere thema’s te ontdekken. Zo was er ruime aandacht voor de haven. Het AD schreef terecht veel over de Odjfell-affaire, en de VPRO zond onder de titel “De hongerige muil van Europa” een aflevering in van de tv-serie “Nederland van boven” die aan de Rotterdamse haven was gewijd. Het was een aflevering waarin de onmiskenbare schoonheid van het havencomplex alle eer werd aangedaan met ronduit spectaculaire helikopterbeelden en data-visualisaties. Hulde aan het grote team van makers van deze productie en dan met name aan de twee eindredacteuren Geert Rozinga (tv) en Jasper de Koning (internet/datavisualisaties).

Een tweede thema dat uitgebreid aan bod kwam was Rotterdam-Zuid. Daarmee werd uitdrukking gegeven aan iets dat de meeste Rotterdammers natuurlijk al wel weten, namelijk dat Zuid allang niet meer de bijwagen van de Rechter Maasoever is, maar een ‘up and coming’ gebied, een levendig, spannend en steeds aantrekkelijker wordend deel van de stad.

De jury waardeerde bij deze inzendingen de reeks “Leven op Zuid” die in de gratis krant Metro verscheen, en geschreven werd door Wouter Scheepstra. Inspirerend vond de jury ook het boek “Young Urban Ethnic Professionals” van de hand van Els Desmet en Annemarie Sour dat gaat over de vraag hoe hoog opgeleide jonge allochtone vrouwen – ethnic YUP’s - kunnen worden behouden voor de stad of liever nog: voor Zuid.
En dat onlangs de eerste uitgave van een glossy tijdschrift over Rotterdam Zuid verscheen onder de titel “Zo Zuid” zegt natuurlijk veel over de toenemende populariteit van de Linker Maasoever.

Net als in voorgaande jaren kan nog een derde thema worden gesignaleerd. Ook dit jaar kregen we een aantal inzendingen binnen over oud-Rotterdam en oud-Rotterdamse zaken. Het succes van een krant als “De Oud Rotterdammer” alleen al bewijst dat nostalgie bij Rotterdammers breed leeft. In het kader van die nostalgie noemen we graag het boek of liever de boeken “Rotterdamse Cafés” van Joris Boddaert. Hij zond deel 3 van deze reeks in, en de jury stond werkelijk versteld van de grondigheid en de passie waarmee Boddaert zijn onderwerp heeft uitgediept.

Alle inzendingen werden door de jury beoordeeld volgens een aantal vaste criteria. Daarbij werd gekeken naar de algemene journalistieke kwaliteit, originaliteit en creativiteit, naar toegankelijkheid, zorgvuldigheid, nieuwswaarde en Rotterdamse impact. Deze uitgangspunten hanterend bleven drie producties over waaruit de uiteindelijke winnaar werd gekozen. Over die drie genomineerden, in willekeurige volgorde, het volgende:

* Om te beginnen de net al genoemde glossy “Zo Zuid”. Dit magazine, met de ondertitel “Al het goede van de linkeroever”, werd geproduceerd door Evelien Baks en Ellen Scholtens. De jury vond het een mooi gemaakt tijdschrift waarbij de liefde voor Rotterdam Zuid zo ongeveer van de pagina’s spat. Zeer diverse onderwerpen passeren de revue, die allemaal even helder en beeldend worden beschreven. Goed is ook, dat het blad vol tips staat. Wie een leuk logeeradres op Zuid zoekt, een bijzondere kraam op de Afrikaandermarkt of een apart nieuw restaurant vindt dat allemaal in “Zo Zuid”.

* Heel anders van aard is de productie die het Algemeen Dagblad inzond over de affaire-Odfjell, een reeks artikelen die werd geschreven door verslaggevers Natasja de Groot en Leon van Heel. Zij brachten op een indringende wijze de grote misstanden aan het licht bij het onderhoud van installaties van petrochemische bedrijven en de opslag van gevaarlijke stoffen in het Rotterdamse havengebied. Hun scherpe berichtgeving had met name voor het chemisch opslagbedrijf Odfjell grote gevolgen en bewijst de bijzondere en noodzakelijke plaats die onderzoeksjournalistiek in ons land inneemt – en behoort in te nemen.

* De derde genomineerde betreft eveneens een inzending van het AD, en wel de verhalenreeks “150 jaar Sophia Kinderziekenhuis” van de hand van verslaggever Arno Gelder. De jury was onder de indruk van de integere manier waarop Gelder de patiëntjes, hun ouders en de artsen van de verschillende afdelingen van het Sophia Kinderziekenhuis portretteert. De reeks bewijst dat een goede journalist wel degelijk in staat is om op een even correcte als ontroerende manier het leven in een ziekenhuis te beschrijven, zonder daarbij te vervallen in goedkope sensatiezucht. De prachtige foto’s van Jacqueline de Haas vertellen de verhalen op hun eigen wijze.

Uit deze drie inzendingen, onderling zeer verschillend naar aard, heeft de jury de winnaar geselecteerd.

Daarbij heeft de jury gekozen voor een inzending waarvan het maatschappelijk belang boven elke twijfel verheven is. Men moet er werkelijk niet aan denken wat er mogelijk had kunnen gebeuren als de Rotterdamse journalistiek zich niet in dit onderwerp had vastgebeten.
Dames en heren, de winnaar van de Persprijs Rotterdam 2012 is de productie van het AD over de Odfjell-affaire en de winnaars zijn dus Natasja de Groot en Leon van Heel .

Rotterdam, 31 oktober 2012

Saskia J Stuiveling (voorzitter), Henk Brons, Henk Dam, Lida Iburg en Wim van Krimpen – jury Persprijs Rotterdam 2012.