2014

Juryrapport 2014

Voorafgaand aan het juryrapport willen we eerst kort stilstaan bij de samenstelling van de jury zelf. Zeer tot ons verdriet  is afgelopen zomer ons jurylid Lida Iburg overleden. Lida maakte vanaf 2010 deel uit van de jury van de Persprijs Rotterdam en viel bij de juryberaadslagingen op door haar kennis van zaken, haar oog voor de menselijke maat bij grote nieuwsgebeurtenissen, en haar hart voor Rotterdam. Wij missen haar, maar zijn tegelijkertijd dankbaar dat inmiddels Maria Heiden bereid is gebleken de lege plaats op te vullen die Lida bij ons achterliet.

Dan gaan we naar de inzendingen voor dit jaar, de 9e editie van de Persprijs Rotterdam. Er werden 20 journalistieke producties ingestuurd, wat minder dan het absolute record dat vorig jaar werd gevestigd met 29 inzendingen, maar nog altijd ruim boven het gemiddelde van de afgelopen jaren dat op 17 inzendingen staat.

Omdat wij hebben gemerkt dat daar bij sommige inzenders misverstanden over bestonden, is het misschien goed in herinnering te roepen dat de inzendingen steeds betrekking horen te hebben op de 12 maanden die liggen tussen 1 september en 31 augustus, een periode die dus niet synchroon loopt met het kalenderjaar.

Van de inzendingen had de helft betrekking op  gedrukte producties, kranten, boeken en tijdschriften derhalve. Daarnaast waren er vijf inzendingen uit de audiovisuele hoek, en hadden er nog eens vijf betrekking op sites. Vooral dat laatste aantal is opvallend hoog en laat goed zien hoe het medialandschap om ons heen aan het veranderen is.

Kijkend naar de inhoud van de inzendingen, was er, zoals steeds, sprake van een kleurrijke waaier aan Rotterdamse onderwerpen.  Dat liep uiteen van de lotgevallen van de dakloze Jacqueline tot een inventarisatie van de stukgoedsector in de Rotterdamse haven, en van naar Rotterdamse dichters genoemde straten in Lombardijen tot het in oude zeecontainers gevestigde restaurant Obba.

Een paar onderwerpen sprongen er uit. Zo was er begrijpelijkerwijs veel aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart van dit jaar, en in het bijzonder voor de positie van Leefbaar Rotterdam en zijn lijsttrekker. Ook het voetbal, en dan met name de strijd om de Kuip, trok meer dan één inzending. Voor alle 20 inzendingen gold, dat wij ze met grote belangstelling hebben gelezen c.q. bekeken en beluisterd, en dat het gemiddelde niveau hoog was.

Alle inzendingen werden door de jury beoordeeld volgens een aantal vaste criteria. Daarbij werd gekeken naar de algemene journalistieke kwaliteit, originaliteit en creativiteit, naar toegankelijkheid,  zorgvuldigheid, nieuwswaarde en Rotterdamse impact.

Deze uitgangspunten hanterend bleven, juist omdat het gemiddelde peil van de inzendingen zo hoog was, niet de gebruikelijke drie maar vijf producties over waaruit de uiteindelijke winnaar werd gekozen. Over die vijf genomineerden, in willekeurige volgorde, het volgende:

- Daar is allereerst het portret van burgemeester Ahmed Aboutaleb, van de hand van documentairemaker Justus Cooiman, en ingezonden door RTV Rijnmond. Aanleiding voor het portret, dat uit drie afleveringen bestaat, was het vijfjarig burgemeesterschap van Aboutaleb. De documentaire geeft  een uniek inkijkje in het dagelijks leven van de Rotterdamse burgemeester, niet alleen wanneer hij in functie is, maar ook als hij bijvoorbeeld boodschappen aan het doen is. Voor het eerst liet Aboutaleb ook een camera bij hem thuis toe. Wij vonden het een warm en eerlijk portret, dat het publiek werkelijk iets van de mens achter de burgemeester laat zien. Mooi is daarbij het camerawerk van Clement van Elsäcker.

- De volgende inzending die wij nomineerden betrof een aantal verhalen rond de crisis waar Leefbaar Rotterdam doorheen ging na de voor deze partij zo succesvol verlopen gemeenteraadsverkiezingen. De verhalen zijn van de hand van politiek verslaggever Mark Hoogstad en werden gepubliceerd in AD Rotterdams Dagblad. Hoogstad beschrijft in heldere bewoordingen de wethouders-coup bij Leefbaar Rotterdam die uiteindelijk ertoe leidde dat Luuk Wilson zijn fractievoorzitterschap neerlegde. Hoogstad zat naar de beste journalistieke tradities bovenop zijn onderwerp, en maakte daarbij zelf nieuws door een spraakmakend  interview met raadslid Ronald Buijt.

- Van heel andere aard is de productie die internetsite Vers Beton wijdde aan de gemeenteraadsverkiezingen.  Inge Janse en Ties Joosten zijn verantwoordelijk voor deze productie die als uitgangspunt een gedetailleerd onderzoek heeft naar het politieke landschap in Rotterdam van promovendus Joost Smits waarbij onder meer demografische gegevens en eerder stemgedrag werden geanalyseerd. Het onderzoek, uitgevoerd voor en begeleid door Vers Beton, laat op postcode-niveau de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de Rotterdamse politieke partijen zien, en voorspelde op basis van die analyse al in oktober, vijf maanden voor de verkiezingen dus,  correct dat Leefbaar Rotterdam zou winnen.

- Een tweede internetsite die wij nomineerden is De Buik van Rotterdam, opgericht door Frank van Dijl, Wim de Jong en Mirjam de Winter.  Hun site, die november vorig jaar online ging, is gewijd aan de steeds interessanter wordende foodcultuur in Rotterdam. Restaurants worden besproken, maar ook winkels, markten en producenten, uiteenlopend van Luuk Verzijden die olievaten omsmeedt tot ruige barbecues, tot Tsjomme Zijlstra, de brouwer van Rotterdamse biertjes met namen als “Gozer” en “Jaapie”. Prachtig door Gijsbregt Brouwer vormgegeven  site, kortom, met een feilloos gevoel voor trends op foodgebied waarvan de makers naar ons idee zouden kunnen overwegen ook een Engelstalige versie uit te brengen met het oog op de alsmaar stijgende reputatie van Rotterdam als hippe toeristenmagneet.

- Last but not least werd ook de documentaire “Bij Wat Ook Moog’ Gebeuren” van RTV Rijnmond genomineerd, waarin regisseur Dirk Beers, samen met cameraman Edo Pieper en editor Arjen Usi, drie talentvolle voetballers van de jeugdopleiding van Sparta gedurende een half seizoen volgde. De fraai vormgegeven documentaire is een echte eye-opener, want het is dan weliswaar tegenwoordig jongensdroom nummer één om profvoetballer te worden, maar aan dat verlangen kleven ook tal van schaduwkanten, en de documentaire brengt die scherp in beeld. De druk die op de jongens wordt uitgeoefend is groot, maar de kans op mislukking is minstens even groot, want slechts een enkeling breekt echt door. Dat is de boodschap die van deze indrukwekkende en liefdevol gemaakte documentaire vooral blijft hangen.

Uit deze onderling zeer verschillende maar stuk voor stuk sterke inzendingen heeft de jury  de winnaar geselecteerd.

Daarbij heeft de jury gekozen voor een productie die journalistiek  buitengewoon goed in elkaar zit, uitgesproken eigentijds is, en haarfijn ontwikkelingen signaleert die voor een steeds groter wordende groep mensen, in en buiten Rotterdam, van belang is.

Dames en heren, de Persprijs Rotterdam 2014 gaat naar een staaltje culinaire journalistiek in optima forma, de site De Buik van Rotterdam van Frank van Dijl, Wim de Jong en Mirjam de Winter.

Rotterdam, 29 oktober 2014

Saskia J Stuiveling (voorzitter), Henk Brons, Henk Dam, Maria Heiden en Wim van Krimpen – jury Persprijs Rotterdam 2014.