2018

Mark Hoogstad, 4 oktober 2018, Arminius

Juryrapport 2018

Voor de dertiende editie van de Persprijs Rotterdam hebben zich dit jaar 15 kandidaten aangediend, iets onder het gemiddelde van de afgelopen jaren. Het merendeel van de inzendingen was van zeer hoog niveau. Ze hebben de jury vele uren van lees-, kijk- en luistergenot bezorgd. Inzendingen die andermaal illustreren dat Rotterdam een overvloedige nieuwsbron is waaraan journalistiek Nederland zich behoorlijk kan laven.

Dat de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen voorjaar een belangrijk thema vormden, is niet verrassend. Met name de situatie in Rotterdam, met een uitslag die leidde tot een langdurig formatieproces voor een nieuw college, was een dankbaar onderwerp voor vele landelijke, regionale en lokale media. Maar ook op wijkniveau kwamen buitengewoon interessante producties tot stand, zoals het boek van Nico – Middellandman – Haasbroek en de uitzendingen vanuit de wijk Bloemhof op Zuid van een team verslaggevers van RTV Rijnmond. Ook historisch Rotterdam passeerde de revue met het inmiddels al weer vierde boek van Joris Boddaerts beschrijving van oude cafés en hun toenmalige stamgasten.

Boeken, dagbladartikelen, rtv-reportages en niet te vergeten digitale producties kreeg de jury voorgeschoteld. Ook redacteuren van het online tijdschrift Vers Beton, vorig jaar goed voor de Rotterdamse Persprijs, lieten weer van zich horen en zien. Voor de jury leidde dit alles tot de conclusie dat vijf inzendingen het verdienen genomineerd te worden voor de Persprijs Rotterdam 2018.

Die vijf zijn, in willekeurige volgorde:

- Marijke Nijboer met het boek ‘Achter de voordeur’, een verslag van een vijf jaar durende participatie in de begeleiding van een jong ‘probleemgezin’. Marijke Nijboer schrijft in eenvoudige beelden hoe het gezin zich ontwikkelt van een apathische, min of meer toevallige samenstelling van een vader, moeder en twee kleine kinderen tot een redelijk functionerend liefhebbend gezin. Dankzij alle hulpinstanties die bij het gezin zijn betrokken maar evenzogoed ook ondanks hun bemoeienissen die elkaar niet altijd versterken, integendeel.

- Mark Hoogstad met het boek ‘Rotterdam, stad van twee snelheden’, een boek dat een diepgaand inzicht biedt in de handel en wandel van een aantal spraakmakende Rotterdamse politici. De meest in het oog springende is ongetwijfeld die van de nestor van Leefbaar Rotterdam, Dries Mosch, voor wie de schrijver een onmiskenbare sympathie koestert. Dat geldt ook, zij het in mindere mate voor enkele anderen. Gemeenschappelijke noemer is de onaangepastheid en eigenzinnigheid van een aantal hoofdfiguren in het boek, waarbij hier en daar de indruk ontstaat dat Hoogstad ook zelf een zekere tegendraadsheid en vasthoudendheid niet vreemd zijn.

- Een team van de lokale omroep Open Rotterdam met de tv-serie ‘Haven in transitie’, over start-ups in de circulaire economie. De serie omvat een reeks interessante portretten van mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan de innovatie van de Rotterdamse haven. Centraal staat het streven om de haven in enkele tientallen jaren CO2-neutraal te maken. Niet-ingewijden krijgen een helder inzicht in mogelijkheden en onmogelijkheden. Het programma van producent Eric Creemers is diepgravend zonder specialistisch te worden en zeer professioneel gemaakt.

- Rik Kuiper van De Volkskrant met ‘Rotterdam Kiest’ , een artikelenserie van hoge journalistieke kwaliteit. De eerste aflevering is een bijna antropologische verkenning van de wijken die verbonden worden door tramlijn 4. Het kost geen moeite om van Hillegersberg tot het Marconiplein het verhaal van Kuiper te volgen. Zijn verslag typeert helder en goed geschreven het karakter van al die verschillende delen van de stad. De bijdragen over Zuid, over de merkwaardige escapades van de PVV, de formatie en de missers van Leefbaar-voorman Joost Eerdmans treffen de kern van een uitzonderlijke periode in de Rotterdamse politieke geschiedenis.

- Margot Smolenaars van Vers Beton met ‘Bouwen is Macht’, een onderzoeksproject naar de ‘bouwende macht’ in Rotterdam. Helder en eenvoudig beschrijft de serie de positie van de verschillende betrokkenen bij het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van bouwprojecten. De dilemma’s komen duidelijk aan de orde – ook al door het vrolijke spel waarin de deelnemers meteen de consequenties te zien krijgen van hun keuze voor een bepaalde ontwikkeling van de stad. Frappant is te zien hoe overheid en bedrijfsleven de afgelopen tien jaar gevaarlijk ver van elkaar af zijn komen te staan bij het werken aan de toekomst van Rotterdam.

Uit deze vijf goede inzendingen heeft de jury de winnaar geselecteerd. De beste inzending van 2018 in alle tien juryogen is het boek waarin op soepele wijze en in een meeslepende stijl het Rotterdamse politieke spel en de spelers worden be- en doorgelicht. Een klassiek journalistiek product van grote klasse, dat boek ‘Rotterdam, stad van twee snelheden’ van Mark Hoogstad, winnaar van de Persprijs Rotterdam 2018.

Rotterdam, 4 oktober 2018

Inez Weski (voorzitter), Maria Heiden, Henk Dam, Kees Weeda en Cees van der Wel – jury Persprijs Rotterdam 2018